Hủy

Cao rong Tin tức

  • 16/04/2014 - 17:15

    Miền Bắc nóng 36 độ C

    Vùng áp thấp nóng phía tây tiếp tục mở rộng về phía bắc Việt Nam, khiến nhiệt độ cao nhất ở Bắc Bộ lên tới 36 độ C.
  • 08/04/2014 - 09:04

    HUD1: Lợi nhuận tăng 23% sau kiểm toán

    Lợi nhuận trước thuế sau kiểm toán đạt 10 tỷ đồng, tăng 67% so với trước kiểm toán. Lãi ròng đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 23,3% so với trước kiểm toán.