Hủy

Cao su thiên nhiên Tin tức

  • 16/10/2014 - 10:47

    Indonesia phớt lờ giá sàn cao su

    Trong khi cao su thiên nhiên của Thái Lan, Malaysia được bán cao hơn giá sàn đề xuất (1,5 USD/kg), Indonesia lại bán cho Bridgestone và Goodyear với giá thấp hơn.
XOR, XOR Việt Nam