Hủy

Cara Tin tức

Lông mày nên dày hay mỏng

Lông mày nên dày hay mỏng

Nếu để ý sẽ thấy trong thế kỷ trước, lông mày cũng lên xuống theo nền kinh tế. Vậy với tình hình hiện nay lông mày nên để dày hay mỏng?