Hủy

Carlsberg Tin tức

  • 08/11/2016 - 07:30

    Habeco: Hấp lực và trở lực

    Khoảng 9.000 tỉ đồng vốn nhà nước ở Habeco sẽ được bán ra thị trường. Ai sẽ là người tham gia nhận chuyển nhượng?