Hủy

Casumina Tin tức

  • 06/02/2015 - 18:00

    Casumina thay Chủ tịch HĐQT

    Ông Phạm Hồng Phú được bầu làm Chủ tịch HĐQT thay ông Bùi Thế Chuyên. Đồng thời, ông Phú giữ vị trí Tổng Giám đốc.