Hủy

Cắt giảm tiền lương Tin tức

  • 06/06/2012 - 15:14

    Hy Lạp cảnh báo sắp hết tiền

    Khi lãnh đạo EU vật lộn tìm mọi cách để duy trì liên mình tiền tệ thì Hy Lạp cho biết họ sẽ cạn tiền trong vài tuần tới.
Người Tiên Phong