Hủy

Cầu lông Tin tức

  • 09/11/2014 - 21:45

    Hợp long cầu dài hơn 1km bắc qua sông Mã

    Cầu Nguyệt Viên thuộc Tiểu dự án 2 có chiều dài 11km đi qua địa phận huyện Hoằng Hóa và thành phố Thanh Hóa với tổng mức đầu tư 2.403 tỷ đồng.