Hủy

Cầu Sài Gòn 2 Tin tức

  • 13/09/2013 - 08:35

    Hợp long cầu Sài Gòn 2

    Ngay sau khi hợp long, chủ đầu tư, nhà thầu cần tiến hành thử tải cầu và đưa vào khai thác sớm nhằm giải quyết nhu cầu đi lại cho người dân.