Hủy

Cầu thủ thiêm 2 Tin tức

  • 06/07/2015 - 07:38

    TPHCM sắp xây cầu Thủ Thiêm 4

    Việc sớm xây cầu Thủ Thiêm 4 bắc qua sông Sài Gòn là cần thiết để kết nối khu vực, phát triển kinh tế...
  • 08/04/2014 - 07:17

    Xây cầu Thủ Thiêm 2 với 6 làn xe

    Ngày 7/4, Sở Giao thông vận tải TP.HCM đã xem xét phương án thiết kế cầu Thủ Thiêm 2 có sáu làn xe, thay cho phương án 4 làn trước đó.
Người Tiên Phong