Hủy

CĐ Sư Phạm Sơn La Tin tức

Scotland có nữ thủ hiến đầu tiên

Scotland có nữ thủ hiến đầu tiên

Nưc thủ hiến này đảm bảo Scotland sẽ được nhận thêm quyền lực mà lãnh đạo các chính đảng Anh đã cam kết trước cuộc trưng cầu ý dân.