Hủy

Cha già Tin tức

  • 25/06/2014 - 15:03

    Người bảo tồn thương hiệu Patek Philippe

    Patek làm nên những đồng hồ đắt nhất, phức tạp nhất và giá trị nhất thế giới. Nhưng chủ tịch Thierry Stern mới đây nói "Không ai cần một chiếc đồng hồ Patek cả".