Hủy

Cham soc Tin tức

Vàng tấn self care

Vàng tấn self care

Nguồn lực xã hội đổ vào lĩnh vực chăm sóc sức khỏe nhiều biến đổi và đang định hình lại bức tranh ngành y tế trong tương lai.

  • 06/04/2022 - 14:00

    Vàng tấn self care

    Tự chăm sóc sức khỏe (self care) cùng các tiến bộ trong y sinh, gen... đang thay đổi tương lai của ngành y tế.
Người Tiên Phong