Hủy

Chánh niệm Tin tức

Dưới ánh sáng của thiền

Dưới ánh sáng của thiền

Thiền định dẫn đến sự thông thái, giúp khám phá vẻ đẹp của tâm hồn, khơi dậy nguồn sức mạnh từ bên trong và nhận thức rõ mục đích sống.

Quyền lực đích thực

Quyền lực đích thực

Trong hơn 100 đầu sách của thiền sư Thích Nhất Hạnh, có khoảng 40 tác phẩm viết bằng tiếng Anh.

  • 05/05/2017 - 12:30

    Thế nào là quản trị chánh niệm?

    Thiền Tuệ cho phép người thực hành khám phá, suy nghĩ và giải quyết vấn đề trong chánh niệm, còn có tên khoa học là “deep thinking”.