Hủy

Chấp nhận hàng Tin tức

  • 19/05/2014 - 14:05

    Vẫn thu phí cà thẻ

    Ngân hàng (NH) Nhà nước cấm các đơn vị chấp nhận thẻ thu các phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.
  • 15/05/2014 - 22:12

    Hết cửa thu phí khi thanh toán bằng thẻ

    NHNN mới ban hành quy định yêu cầu đơn vị chấp nhận thẻ không được phép thu các phí liên quan đến việc chấp nhận thẻ dưới bất kỳ hình thức nào.
Người Tiên Phong