Hủy

Chất lượng vàng Tin tức

  • 20/04/2014 - 09:20

    Gian lận vàng nữ trang

    Thời gian qua, người tiêu dùng đã bị nhiều cửa hàng, doanh nghiệp kinh doanh móc túi bằng đủ chiêu gian lận chất lượng.