Hủy

Che cho Tin tức

  • 11/06/2014 - 10:34

    Chia sẻ trách nhiệm nợ công

    Bộ Tài chính sẽ xây dựng khung pháp lý mới theo hướng chia sẻ dần trách nhiệm đối với các khoản nợ công của Chính phủ.