Hủy

Chè xanh Tin tức

Bao bì giải toán khó EPR

Bao bì giải toán khó EPR

Một dấu chấm hỏi về khả năng hiện thực hóa tỉ lệ tái chế bắt buộc theo các quy định EPR được bắt đầu vào đầu năm 2024.

  • 05/10/2022 - 09:09

    Biến rác thải thành gia tài

    Mô hình tiêu dùng mới có thể vừa hỗ trợ phát triển kinh tế vừa giúp gìn giữ hành tinh, chính là kinh tế tuần hoàn.