Hủy

Chết trẻ Tin tức

Trung tâm mua sắm lỗi thời ở Mỹ

Mua sắm qua mạng và sự vươn lên của các khu phố mua sắm khiến phần lớn thế hệ trẻ Mỹ coi mua sắm tại trung tâm thương mại rất lỗi thời.