Hủy

Chi cục Hải quan Tin tức

  • 13/08/2013 - 10:11

    Xuất khẩu vàng chọn đơn vị giám định nào?

    Vừa qua, một số Chi cục Hải quan lúng túng khi sử dụng chứng thư giám định vàng của các tổ chức giám định vàng nguyên liệu để làm thủ tục xuất khẩu. Tổng cục Hải quan đã có văn bản số 4492/TCHQ-GSQL ngày 6/8/2013 lưu ý các đơn vị khi lựa chọn đơn vị giám định.
  • 24/08/2012 - 22:27

    Trung Quốc tăng cường thu gom nông sản

    Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, nhập khẩu nông sản của nước này trong tháng 7 đã tăng mạnh, chỉ có cacao và bông là giảm so với tháng 6.