Hủy

Chi phí tài chính tăng cao Tin tức

Viettel lỗ tại châu Phi

Viettel lỗ tại châu Phi

Biến động tỷ giá và chi phí tài chính tăng cao khiến số lỗ trong hoạt động kinh doanh của Viettel Global tại châu Phi gấp 3,5 lần cùng kỳ.

Người Tiên Phong