Hủy
Kinh Doanh

ASP lợi nhuận giảm 40% sau hợp nhất, đạt 7,3 tỷ đồng

Thứ Sáu | 11/05/2012 13:12

Kết quả này cao gấp 2,5 lần cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận chủ yếu đến từ việc thanh lý tài sản.
 
Công ty cổ phần tập đoàn dầu khí An Pha, mã ASP, công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2012.

Doanh thu thuần và giá vốn hàng bán của công ty cùng giảm 14% so với cùng kỳ năm 2011, đạt lần lượt 557 tỷ đồng và 513 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp của ASP là 44 tỷ đồng, giảm gần 19%.

Doanh thu tài chính đạt 5,4 tỷ đồng, gấp 2,3 lần cùng kỳ. Chi phí tài chính và chi phí quản lý cùng giảm trong khi chi phí bán hàng tăng.

Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của ASP chỉ đạt 211 triệu đồng (cùng kỳ là 5,88 tỷ đồng). Nhờ có khoản lợi nhuận khác 8,8 tỷ đồng (cùng kỳ âm gần 80 triệu đồng), lợi nhuận của ASP tăng mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế là 7,3 tỷ đồng, gấp 2,5 lần kết quả quý I năm trước.

Trước hợp nhất, lợi nhuận công ty mẹ ASP là 11,9 tỷ đồng, cao gấp 23 lần cùng kỳ (0,5 tỷ đồng).

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, khoản mục thu nhập khác có thu thanh lý tài sản 26,4 tỷ đồng (cùng kỳ là gần 7 triệu đồng). Do chi phí khác , mà cụ thể là chi phí tài sản thanh lsy cũng tăng mạnh từ 2 triệu đồng lên 17,6 tỷ đồng nên lợi nhuận khác chỉ còn gần 9 tỷ đồng.

Bảng kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất quý I/2012 của ASP
Đơn vị: Tỷ đồng
Nguồn: HSX
Nguồn: HSX

Nguồn DVT/HSX

Cập nhật tin Đầu Tư, Bất Động Sản, tin nhanh kinh tế chứng khoán, kiến thức Doanh Nghiệp tại Fanpage.

Tin cùng chuyên mục

Tin nổi bật trong ngày

Tin mới

Công Nghệ

CEO