Hủy

Chi so gia Tin tức

  • 30/11/2023 - 13:10

    CPI tháng 11/2023 tăng 0,25%

    Có 8 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng và 2 nhóm hàng có chỉ số giảm, nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình không biến động.