Hủy

Chỉ số sản xuất Tin tức

  • 02/08/2018 - 11:10

    PMI Việt Nam dẫn đầu ASEAN

    Việt Nam đứng đầu bảng xếp hạng PMI ngành sản xuất khu vực ASEAN khi tiếp tục có sự cải thiện mạnh mẽ trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa tháng 7.
Người Tiên Phong