Hủy

Chi tiền Tin tức

 • 03/03/2023 - 15:00

  Thế tiến của Đại Đồng Tiến

  Người kế nghiệp ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc Đại Đồng Tiến khi chỉ mới 26 tuổi và đưa Công ty vào giai đoạn phát triển mới.
 • 17/02/2022 - 13:49

  HCM City accelerates metro line projects

  HCM is speeding up construction of the first metro line, Ben Thanh - Suoi Tien, and preparing for starting work on the second one, Ben Thanh - Tham Luong, this year.
 • 24/01/2022 - 08:00

  Thế tiến của Đại Đồng Tiến

  Người kế nghiệp ngồi vào chiếc ghế Tổng Giám đốc Đại Đồng Tiến khi chỉ mới 26 tuổi và đưa Công ty vào giai đoạn phát triển mới