Hủy

Chi tieu kinh te Tin tức

  • 22/09/2015 - 20:14

    TPHCM: CPI tháng 9 giảm 0,47%

    So với tháng 9/2014, chỉ số CPI của thành phố giảm 0,99%; chỉ số giá bình quân 9 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014 tăng 0,48%.
  • 27/03/2015 - 20:01

    GDP quý I của TP HCM tăng 8%

    GDP của Thành phố quý này ước đạt hơn 200.000 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ, cao hơn mức tăng của 3 năm liên tiếp gần đây.