Hủy

Chi trả kiều hối Tin tức

12 tỉ USD kiều hối

12 tỉ USD kiều hối

Không ít ngân hàng, công ty kiều hối đã cán đích kế hoạch kiều hối năm 2014. Nhiều khả năng, lượng kiều hối chuyển về cả nước đạt mức 12 tỉ USD.