Hủy

Chi trả Tin tức

  • 04/01/2015 - 20:28

    12 tỉ USD kiều hối

    Không ít ngân hàng, công ty kiều hối đã cán đích kế hoạch kiều hối năm 2014. Nhiều khả năng, lượng kiều hối chuyển về cả nước đạt mức 12 tỉ USD.