Hủy

Chia tách facebook Tin tức

Nên hay không nên chia tách Facebook?

Nên hay không nên chia tách Facebook?

Ngày càng xuất hiện nhiều ý kiến cho rằng nên chia tách Facebook, khi một số nhà quan sát cho rằng vị CEO của hãng này có quyền lực quá lớn.

PayPal tách khỏi eBay

PayPal tách khỏi eBay

Hãng đấu giá trực tuyến eBay vừa tuyên bố sẽ tách dịch vụ thanh toán PayPal thành công ty độc lập, dự kiến vào nửa cuối năm 2015.