Hủy

Chief Happiness Officer (CHO) Tin tức

Giám đốc Hạnh phúc

Giám đốc Hạnh phúc

Chức danh Chief Happiness Officer (CHO) hay còn gọi là Giám đốc Hạnh phúc đang dần hình thành và chiếm vị trí quan trọng trong công tác quản trị nhân sự...