Hủy

Chieu dien Tin tức

 • 11/07/2015 - 10:41

  Bản tin thị trường cà phê ngày 11/7

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 36,3-36,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London đảo chiều giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục tăng.
 • 27/06/2015 - 08:12

  Bản tin thị trường cà phê ngày 27/6

  Giá cà phê Tây Nguyên tăng lên 38,2-38,9 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London đảo chiều tăng trong khi giá Arabica sàn ICE New York giảm.
 • 26/06/2015 - 08:59

  Bản tin thị trường cà phê ngày 26/6

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều giảm xuống 37,8-38,5 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London giảm trong khi giá Arabica sàn ICE New York tiếp tục tăng.
 • 13/06/2015 - 08:22

  Bản tin thị trường cà phê ngày 13/6

  Giá cà phê Tây Nguyên đảo chiều tăng lên 36,6-37 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tăng trở lại trong khi giá Arabica sàn ICE New York giảm.
 • 11/06/2015 - 10:42

  Bản tin thị trường cà phê ngày 11/6

  Giá cà phê Tây Nguyên tăng lên 37-37,4 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục tăng, trong khi giá Arabica sàn ICE New York đảo chiểu giảm.
 • 09/06/2015 - 09:21

  Bản tin thị trường cà phê ngày 9/6

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm về 36,6-37 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York đảo chiều tăng.
 • 16/05/2015 - 09:40

  Bản tin thị trường cà phê ngày 16/5

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục tăng lên 37,2-37,7 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London quay đầu giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.
 • 14/05/2015 - 09:08

  Bản tin thị trường cà phê ngày 14/5

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm tiếp xuống 36,6-37,1 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.
 • 13/05/2015 - 08:14

  Bản tin thị trường cà phê ngày 13/5

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm tiếp xuống 36,7-37,2 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng trở lại.
 • 08/05/2015 - 08:04

  Bản tin thị trường cà phê ngày 8/5

  Giá cà phê Tây Nguyên tiếp tục giảm xuống 36,6-37,3 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.
 • 25/04/2015 - 08:17

  Bản tin thị trường cà phê ngày 25/4

  Giá cà phê Tây Nguyên giảm xuống 38,1-38,8 triệu đồng/tấn. Giá Robusta sàn ICE Futures Europe London tiếp tục giảm, trong khi giá Arabica sàn ICE New York tăng.