Hủy

Chieu Tin tức

  • 20/02/2023 - 08:00

    Những người con tài ba nhà họ Lê

    Lê Trí Thông và Lê Diệp Kiều Trang được xem là hình mẫu thành công của giới trẻ Việt đi lên từ những gia đình kinh doanh và chú trọng tri thức.
  • 10/02/2023 - 08:00

    Đường một chiều của Proptech Việt

    Khi thị trường sơ cấp chững lại, các công ty công nghệ bất động sản (proptech) đang dồn lực vào con đường duy nhất: thanh khoản cho thị trường thứ cấp.