Hủy

Chinh dien Tin tức

  • 19/07/2023 - 13:30

    Thoái trào IPO qua SPAC

    Phong trào niêm yết bằng cách sáp nhập với một công ty rỗng đang đi xuống tại Mỹ khi hàng loạt thương vụ trong ngành xe điện đổ vỡ.
  • 23/08/2022 - 14:00

    Phòng thủ cổ phiếu điện nước

    Việc lựa chọn cơ hội đầu tư sẽ khó khăn hơn do thị trường phân hóa theo từng nhóm ngành và các cổ phiếu cũng có câu chuyện riêng.