Hủy

Chính phủ điện tử Tin tức

  • 05/09/2014 - 11:25

    Tiến tới chỉ có công báo điện tử

    Theo Văn phòng Chính phủ, khảo sát thấy nhu cầu sử dụng công báo điện tử đang trở thành xu thế phổ biến, có nơi đã thay thế được công báo in.