Hủy

Chính sách cạnh tranh Tin tức

Thu hút FDI: Ngành nào cần ưu tiên?

Thu hút FDI: Ngành nào cần ưu tiên?

Chuyển từ thu hút FDI dựa vào nhân công thấp sang những lĩnh vực giá trị cao hơn, đồng nghĩa với Việt Nam phải có những bí quyết mới