Hủy

Chính sách thu hút Tin tức

Thu hút FDI: Ngành nào cần ưu tiên?

Thu hút FDI: Ngành nào cần ưu tiên?

Chuyển từ thu hút FDI dựa vào nhân công thấp sang những lĩnh vực giá trị cao hơn, đồng nghĩa với Việt Nam phải có những bí quyết mới

  • 05/05/2014 - 15:58

    Thủ tướng Slovenia từ chức

    Thủ tướng Alenka Bratusek đã chính thức từ chức hôm nay 5/5 sau khi mất ghế chủ tịch đảng 10 ngày trước.