Hủy

Chỗ để xe Tin tức

TPHCM chưa thu phí đường bộ trong 2013

UBND TPHCM cũng yêu cầu các sở ngành nghiên cứu đề xuất phương án thu phí sử dụng đường bộ cho từng loại phương tiện, trình UBND thành phố trong quý IV/2013.