Hủy

Chợ Đồn Tin tức

  • 10/01/2014 - 10:40

    Bộ Tài chính đề xuất giá thuê đất

    Bộ Tài chính vừa đưa ra đề xuất về đơn giá thuê đất, thuê mặt nước tại dự thảo Nghị định quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.