Hủy

Chọn lọc Tin tức

  • 05/08/2012 - 15:19

    Google ngừng phát triển hàng loạt dịch vụ

    Google đang ngưng phát triển hàng loạt ứng dụng, dịch vụ ít được người dùng quan tâm, đã lỗi thời để bảo đảm lợi nhuận cũng như tập trung phát triển các sản phẩm khác.