Hủy

Chống nhập cư Tin tức

Dân số Nhật giảm kỷ lục trong 2013

Dân số Nhật giảm kỷ lục trong 2013

Dân số Nhật đã giảm mức kỷ lục trong 2013, 244.000 người, đánh dấu đen u ám cho viễn cảnh nguồn lao động giảm dần để hỗ trợ người nghỉ hưu tăng.