Hủy

Chủ tịch ngân hàng Tin tức

  • 23/07/2015 - 08:37

    Chủ tịch ngân hàng, nghề nguy hiểm?

    Nhiều vụ bắt bớ, từ nhiệm bất ngờ của lãnh đạo ngân hàng đang làm nóng dư luận khiến câu chuyện về nghề lãnh đạo ngân hàng càng thêm thời sự.
  • 19/05/2015 - 09:44

    Chủ tịch Ngân hàng Mê Kông từ nhiệm

    Ông Nguyễn Mạnh Quân - Chủ tịch Ngân hàng Mê Kông (MDB) xin rút khỏi chức vụ vì lý do cá nhân và chờ quyết định của ĐHCĐ tại kỳ họp tới.