Hủy

Chủ tiệm Tin tức

  • 11/01/2013 - 07:35

    Vàng miếng chuyển sang giao dịch ngầm

    Theo khảo sát tại TPHCM, vẫn xảy ra tình trạng cửa hàng không được phép vẫn kinh doanh vàng miếng trong ngày đầu tiên triển khai quy định mới.