Hủy

Chứng khoán BIDV Tin tức

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 13.11

Cổ phiếu cần quan tâm ngày 13.11

Báo Đầu tư Chứng khoán trích báo cáo phân tích một số cổ phiếu cần quan tâm trước phiên 13.11 của các công ty chứng khoán.

  • 16/06/2014 - 09:37

    Chứng khoán BIDV có thay Chủ tịch HĐQT?

    Chứng khoán BIDV vừa công bố sắp họp ĐHCĐ bất thường thay đổi thành viên HĐQT. Trong khi đó, Chủ tịch HĐQT Trần Huy Hà của đơn vị sắp đến tuổi hưu.