Hủy

Chung khoan Tin tức

  • 09/04/2019 - 16:43

    TVGF và TVGF2 đều tăng trưởng

    Trong quý I/2019, 2 quỹ đã tăng tương ứng 5,5% và 6,5% (không bao gồm phí quản lý) so với mức tăng 9,9% của VN-Index và 3,2% của HNX-Index.
  • 29/03/2019 - 15:50

    2019 là năm bản lề cho Bách Hóa Xanh?

    Chứng khoán Rồng Việt (VDSC; HoSE: VDS) vừa đưa ra một số nhận định về Bách Hóa Xanh và mảng đồng hồ của Thế Giới Di Động (HoSE; MWG) trong năm 2019.