Hủy

Chuỗi cung ứng công nghệ Tin tức

Lực đẩy công nghệ của logistics

Lực đẩy công nghệ của logistics

A.I, internet vạn vật (IoT) và phân tích dữ liệu lớn (BDA) đang nổi lên như những công nghệ cần thiết trong các doanh nghiệp chuỗi cung ứng ở Việt Nam.

Lực đẩy công nghệ của logistics

Lực đẩy công nghệ của logistics

A.I, internet vạn vật (IoT) và phân tích dữ liệu lớn (BDA) đang nổi lên như những công nghệ cần thiết trong các doanh nghiệp chuỗi cung ứng ở Việt Nam.

  • 29/08/2022 - 14:00

    Gia nhập nền kinh tế iPhone

    Sự gia tăng quy mô của "nền kinh tế lớn thứ 5 thế giới" gửi nhiều thông điệp cho kinh tế Việt Nam.