Hủy

Chuyển đổi cây trồng Tin tức

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 31/7

Tổng hợp tin thị trường gạo ngày 31/7

FAO dự báo xuất khẩu gạo Việt Nam năm 2015 giảm. Đã chuyển đổi hơn 78.375ha đất lúa sang trồng rau màu. Xuất khẩu gạo Argentina 4 tháng đầu năm giảm mạnh

  • 07/07/2014 - 10:43

    Đốn cao su, ồ ạt trồng tiêu

    Cao su, cà phê đang khó khăn về giá và thị trường, trong khi hồ tiêu lại được giá nên nhiều địa phương đang diễn ra tình trạng trồng tiêu tự phát.
Người Tiên Phong