Hủy

Chuyển đổi số Tin tức

  • 03/05/2024 - 07:30

    Giá điện mắc kẹt

    Ngành điện tính chuyện đổi cách bán, nhưng cơ chế giá điện 2 thành phần có khả năng mắc kẹt với những vấn đề nội ngành.
  • 01/03/2024 - 14:11

    Bài toán chuyển đổi xanh

    Các ngành sản xuất cần chuyển đổi xanh để góp phần kiểm soát biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.
XOR, XOR Việt Nam