Hủy

Chuyen doi Tin tức

Lãnh đạo xuyên khủng hoảng

Lãnh đạo xuyên khủng hoảng

Tọa đàm giúp lãnh đạo các doanh nghiệp đánh giá về bức tranh toàn cảnh kinh tế Việt Nam thời kỳ hậu COVID-19

  • 17/09/2020 - 14:46

    Chuyển đổi số: Sống sót và bứt phá

    Làm sáng tỏ một chủ đề quan trọng mặc dù đã được thảo luận rộng rãi khắp nơi, nhưng cho đến nay vẫn chưa được hiểu một cách tường tận.