Hủy

Cienco Tin tức

Cầu Cát Lái hết lỗi hẹn

Cầu Cát Lái hết lỗi hẹn

Sức hấp dẫn từ cầu Cát Lái trong tương lai có thể thấy qua phà Cát Lái hiện tại, với hơn 45.000 phương tiện và hành khách qua lại mỗi ngày.