Hủy

Clear Tin tức

Nợ của Trung Quốc vượt 250% GDP

Nợ của Trung Quốc vượt 250% GDP

Tổng nợ của Trung Quốc gấp hơn 2,5 lần GDP, nhấn mạnh những thách thức chính phủ nước này phải đối mặt trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng.

Người Tiên Phong