Hủy

Clear Tin tức

Nợ của Trung Quốc vượt 250% GDP

Nợ của Trung Quốc vượt 250% GDP

Tổng nợ của Trung Quốc gấp hơn 2,5 lần GDP, nhấn mạnh những thách thức chính phủ nước này phải đối mặt trong nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng.