Hủy

Clo Tin tức

Đừng

Đừng "tiểu bậy" trong hồ bơi

Trung bình, mỗi người đi bơi trung bình để lại 30-80 ml nước tiểu trong hồ bơi. Con số này trên thực tế có thể nhiều hơn.

XOR, XOR Việt Nam